Senās Tibetas priesteru prakses

Senās Tibetas priesteru prakses ir tradicionālās Tibetas kultūras mantojums.

Ir divu veidu astrālās enerģijas – Fam Rei un Ta Rei – lineārā divkanālu astrālā enerģija, kura izpaužas mūsu čakru sistēmā un ir pazīstama ar nosaukumu Reiki. Otrais astrālās enerģijas veids – Ta Rei, ir pētīts Senajās Tibetas priesteru praksēs. Pēc būtības šīs ir divas pilnīgi atšķirīgas enerģijas. Ta Rei ir turbulences enerģija, un tai ir augstākas frekvences vibrācija nekā Reiki, un, attiecīgi, tai ir lielāks diapazons un spēcīgāka ietekme nekā Reiki.

Pirmā un svarīgākā lieta, ko Jūs apgūstat seminārā, ir astrālā interpretācija. Astrālā transformācija rada pilnīgi jaunu četru astrālu orgānu sistēmu. Pēc šīs astrālās transformācijas attīstās jaunas spējas, kuras daudzi sauc par “pārdabiskām spējām”. Tās rada bezgalīgas iespējas. Viens no šādu potenciālo iespēju piemēriem ir telepātijas attīstīšana un spēja mijiedarboties ar stihiju vadīšanas šūnu intelektu. Turklāt tiek pētīta vibrāciju masāžas māksla, kas stiprina cilvēka veselību un pašsajūtu.

Jūs iegūsiet jaunu atspēriena punktu savu iemīļoto enerģētisko prakšu ietvaros (Reiki, joga, Qi Gong, cīņas māksla utt.). Šo jauniegūto astrālo orgānu rezultātā var notikt pilnīgas fiziskās ķermeņa transformācijas. Jūsu iespēju robežas paplašināsies tiktāl, ciktāl Jūs būsiet gatavi tās paplašināt. Kad cilvēks pārkāpj šīs robežas, atklājas jauna unikāla pasaule. Parādās prasme ietekmēt panākumus, atklāt talantus, palielināt pašrealizāciju, uzlabot spēju pieņemt un sniegt mīlestību, rodas iespēja pastiprināt vai pazemināt metabolismu, uzlabot miegu, attīstīt seksuālo enerģiju, izskatīties jaunākam, uzlabot harizmu u.c.

Senās Tibetas priesteru prakses nr. 1

Tiek īstenota astrālā transformācija, izmantojot iniciācijas metodi.

Mēs mācāmies:

– telepātiskās saites veidošanas tehniku

– augstas frekvences vibrācijas pārraides un apmaiņas tehnoloģiju (kontakta un attālināti)

– telepātiskās komunikācijas tehniku

– saņemt un nosūtīt augstas frekvences vibrācijas no attāluma

– atvērt jaunus augstas frekvences vibrācijas enerģijas kanālus rokās

– dziedināšanas mākslu ar vibrācijas tehnikām

Senās Tibetas priesteru prakses nr. 2

Mēs mācāmies:

– “šūnu garīgās plānošanas” metodes, kas ir svarīgas fiziskā ķermeņa, astrālā ķermeņa, kā arī četru astrālo orgānu dziedināšanai.

– garīgo pašatjaunošanos.

– izstrādāt unikālas ārstēšanas metodes, kuru pamatā ir telepātiskās, vibrācijas un garīgās ietekmes.

– Tibetas vibrācijas masāžu.

– noteikt un risināt personiskos uzdevumus, izmantojot šūnu intelektu.

– radīt garīgus apstākļus ķermeņa orgānu un sistēmu atjaunošanai

Senās Tibetas priesteru prakses nr. 3

Mēs mācāmies:

– strādāt grupā

– izveidot telepātiskās saites ar neredzētu partneri – radīt mākslīgus spēkus ārstēšanai, problēmsituāciju risināšanai, nodomu realizēšanai, attiecību uzlabošanai, biznesa jautājumu risināšanai utt.

– noteikumus par darbu ar teleportēšanu


Senās Tibetas priesteru prakses nr. 4

Mēs mācāmies:

– strādāt ar stihijām (uguns, ūdens, zeme, gaiss)

– savienoties un pārvaldīt stihijas, lai atrisinātu noteiktus uzdevumus

– pārraidīt domu formas